Internet antena de satélite coa orientación automáticaCódigo Ético NASSAT

Ética e Boas Prácticas

Introdución

Os principios éticos que norteiam nosas accións tamén fundamentan a nosa imaxe de empresa sólida e de confianza.
Este Código Ético reúne as directrices que deben ser observadas na nosa acción para acadar estándares éticos profesionais cada vez máis elevados no exercicio das nosas actividades. Ela reflicte a nosa identidade cultural e os nosos compromisos nos mercados en que operan.

Alcance

Este Código Ético aplícase a todos os directores e funcionarios da NASSAT.

Principios xerais

NASSAT está convencido de que, a fin de consolidar e desenvolver, debe ser baseado en obxectivos de negocio e rigorosos principios éticos que son compartidas por xerentes e empregados da empresa.

Atuamos no mercado dunha nova tecnoloxía baseada en miradas desenvolvemento continuo, o desempeño de liderado e satisfacción do cliente. Entre os nosos obxectivos máis importantes é manter a reputación de sólida, fiable, consciente da nosa responsabilidade social e empresarial, buscando obter resultados de forma honesta, xusta, legal e transparente.

As nosas accións sempre deben ser permanentemente marcadas pola integridade, confianza e lealdade, o respecto ea promoción do ser humano, privacidade, individualidade e dignidade. Rexeitamos calquera visión guiada polo prexuízo relativo á orixe, etnia, relixión, clase, sexo, cor, idade, discapacidade ou calquera outra forma de discriminación.

Cremos na importancia da responsabilidade social corporativa como unha empresa comprometida coa comunidade en que actúa, e que esta responsabilidade é exercida plenamente cando contribuímos accións para estas comunidades.

Xerentes e empregados deben comprometerse a garantir que os valores e imaxe da empresa, mantendo unha postura que apoio de imaxe e os valores e actuar en defensa dos intereses dos clientes e da empresa. A investigación para o desenvolvemento da nosa empresa debe ser baseada neses principios, coa confianza de que as nosas accións son guiadas polos máis altos estándares éticos e de respecto estricto da lei.

Responsabilidades dos xestores

É ata os principais executivos da compañía, no exercicio das súas actividades:

Integridade profesional e persoal

Relacións co Cliente

Relación no Traballo

Relacións Públicas sectoriais

Relacións con provedores

Relacións con competidores

Xestión Código Ético

Comisión de Ética

Disposicións derradeiras

A divulgación e cumprimento das normas de conduta son establecidos no Reglamento circular interna.